Pristupačnost
Kontrast
Povećaj slova
Smanji slova
Izjava

Izvodi iz cjenika i koncesija

  Izmjene i dopune (1. srpnja 2019. / aneks br. 5) Cjenika usluga za korištenje zaštićenih prirodnih vrijednosti Park-šume Marjan

 Izmjene i dopune (1. srpnja 2019. / aneks br. 2) Odluke o popisu djelatnosti, načinu i uvjetima izdavanja koncesijskog odobrenja za obavljanje djelatnosti u PŠ Marjan

 Osnovni Cjenik usluga za korištenje zaštićenih prirodnih vrijednosti Park-šume Marjan - donesen na sjednici UV 2. srpnja 2013.

 Osnovna Odluka o popisu djelatnosti, načinu i uvjetima izdavanja koncesijskog odobrenja za obavljanje djelatnosti u PŠ Marjan donesena na sjednici UV 28. srpnja 2020.

IZVODI

IZ AKTUALNIH CJENIKA USLUGA I KONCESIJSKIH ODOBRENJA

01 Srpnja 2019.

>> otvoreni format csv  <<

Molimo da prije svake upotrebe navedenih cijena još jednom
provjerite cjelovite važeće Dokumente Upravnog vijeća,
u kojima su objavljeni i UVJETI pružanja usluga

·         Po ANEKSu br.5. CJENIKA USLUGA za korištenje zaštićenih prirodnih vrijednosti Park-šume Marjan donesenog od strane Upravnog vijeća JUPŠ Marjan 02.07.2013. godine.

Visina zakupnine za korištenje javnih površina:

Visina zakupnine za štekate koji su u zakupu godinu i više umanjuje se za 20% ukoliko zakupnik plati zakupninu u jednom iznosu

SADRŽAJ/DJELATNOST

OBRAČUNAVA SE

IZNOS (Kn)

1. Kiosk

dnevno po m2

120,00

2. Štand

dnevno/kom

800,00

3. Štekat

cijela god. mjeseč. po m2

60,00

sezonski od 01.04.-31.10. mjesečno po m2

70,00

4. Štekat sa zaštitom od kiše ili vjetra

mjesečno po m2

80,00

5. Štekat sa zaštitom od kiše/vjetra max. 6 mj. tijekom tekuće god. + štekat otvoreni za preostalo razdob. tek.god.

mjesečno po m2

70,00

6. Hladnjak za industrijski sladoled

mjesečno/kom.

1.200,00

7. Rashladne vitrine, ledomati i sl.

mjeseč./kom do 3 m2

700,00

8. Sajam do 100,00 m²

dnevno po m2

20,00

9. Sajam 101,00 –500,00 m2

dnevno po m2

15,00

10. Sajam min. 501,00 m² i više

dnevno po m2

8,00

11. Pokretne naprave (štandovi, šatori i sl.) za komercijalne, prezentacijske ili humanitarne djelatnosti

dnevno po m2

120,00

12. Pozornice, bine

dnevno po m2

100,00

13. Korištenje JP  na Sustipanu za glazbeno scenske priredbe, prezentacije i proslave

dnevno

10.000,00

14. Korištenje JP  na Zvončacu za komercijalne glazbeno scenske priredbe, prezentacije i proslave

dnevno

7.000,00

15. Korištenje JP  za organizaciju dječjih rođendana i zabava

dnevno

500,00

16. Zabavne naprave

mjesečno/kom

350,00

17. Pokretne naprave za pečenje kukuruza, kokica i sl

mjesečno po napravi

600,00

18. Pokretne naprave za obavljanje ugostiteljske i trgovačke djelatnosti

mjesečno po napravi

900,00

19. Površina za snimanje filmskih i televizijskih sadržaja

dnevno

5000,00

20.Površina za snimanje glazbenih spotova

dnevno

5000,00

21. Korištenje JP za fotografiranje i snimanje reklamnih spotova, fotografija i video materijala

dnevno

10.000,00

22. Fotografiranje mladenaca (uključen prolaz za 2 automobila)

Jednokratno / dnevno

800,00

23. Štafelaj

mjesečno/kom

200,00

VOZILA (uz limite po Odluci o korištenju prometnica)

24. Vozila – kategorija 1 (do 9 sjedala)

jednokratno dnevno

200,00

25. Vozila – kategorija 2 (od 9-35 sjedala )

jednokratno dnevno

400,00

26. Vozila – kategorija 3 (preko 35 sjedala)

jednokratno dnevno

600,00

27. Izdavanje trajne vinjete za automobile

godišnje

50,00

VJENČANJA

28. Vjenčanje - Sv. Jere (max 25 automobila)

cijena po automobilu

200,00

29. Vjenčanje – Sv. Nikola (max 25 automobila)

cijena po automobilu

200,00

30. Vjenčanje – Betlem (max 25 automobila)

cijena po automobilu

200,00

31. Dežurstvo ophodarskog vozila sa djelatnikom JUPŠM

sat

100,00

32. Korištenje javnih površina u svrhu proslave vjenčanja

do 50 osoba

2.500,00

33. Korištenje javnih površina u svrhu proslave vjenčanja

od 50-100 osoba

3.500,00

34. Korištenje javnih površina u svrhu proslave vjenčanja

od 100-200 osoba

4.500,00

35. Korištenje javnih površina u svrhu proslave vjenčanja

preko 200 osoba

7.000,00

RAZNE USLUGE

36. Organizacija ekoloških radionica

po osobi

50,00

37. Pružanje usluga pratnje školskih i turističkih grupa

po satu

100,00

38. Reklamni panoi

mjesečno po m2

200,00

39. Kartica za dalekometni čitač prolaza

kom

100,00

40. Gradilišni kontejneri i oprema

dnevno po m2

3,00

41. Rad NKV radnika (utovar u kamion i teški fizički poslovi)

sat

50,00

42. Rad NKV radnika ostali poslovi

sat

33,00

43. Rad KV radnika

sat

100,00

44. Rad kamiona 2,5 t

sat

190,00

45. Poučne šetnje – predškolski uzrast

 

10 kn/osobi

46. Poučne šetnje – osnosvnoškolski i srednjoškolski uzrast

 

15 kn/osobi

47. Poučne šetnje na stranom jeziku/turističke ture

 

50 kn/osobi

48. Edukacije za turističke vodiče

 

300 kn/osobi

49. Postavljanje telekomunikacijske opreme(bazna stanica)

mjesečno

4.500,00 kn

KONCESIJSKE DJELATNOSTI

Po Aneksu br.2. ODLUKE o popisu djelatnosti, načinu i uvjetima izdavanja koncesijskog odobrenja za obavljanje djelatnosti u Park-šumi Marjan od 01. srpnja 2019.

Cijene GODIŠNJIH koncesijskih odobrenja po stavkama

DJELATNOST

SREDSTVO

OBRAČUNSKA JEDINICA (paušal)

Prijevoz posjetitelja

autobus

godišnji 10.000,00 kn/vozilu

kombi vozilo

godišnji 2.000,00 kn/vozilu

turistički vlakić

godišnji 10.000,00 kn/vozilu

tur.el.vozilo od 3 do 5 sjedala

godišnji 3.000,00 kn/vozilu

Dovođenje, prihvati i organizirano vođenje posjetitelja

Pješačke ture

godišnji 1.500,00 kn

Bicikli

godišnji 1.000,00 kn/vozilu

Električni bicikli

godišnji 2.000,00 kn/vozilu

segway

godišnji 2.000,00 kn/vozilu

rikša

godišnji 2.000,00 kn/vozilu

Električni mopedi i sl. vozila

godišnji 2.000,00 kn/vozilu

Ugostiteljstvo, trgovina na malo i ambulantna prodaja

ugostiteljski objekti za prodaju hrane i pića

godišnji 4.000,00 kn

kiosci, prikolice, montažni objekti

godišnji 2.000,00 kn

ambulantna prodaja (škrinje, aparati za sladoled, aparati za pripremu hrane i sl.) i štandovi

!!! mjesečni !!!:

-              škrinja 800,00 kn

-              ostali 600,00 kn

Iznajmljivanje sredstava za turističku i rekreativnu namjenu

pribor i oprema za promatranje prirode

godišnji 1.500,00 kn

bicikli

godišnji 3.500,00 kn

 

 

 

Cijene JEDNOKRATNIH koncesijskih odobrenja po stavkama

Organizacija glazbeno scenskih priredbi, prezentacija i proslava

Park Sustipan

10.000,00 kn/dnevno

Park Zvončac

7.000,00 kn/dnevno

Organizacija dječjih rođendana i zabava

Park-šuma Marjan

500,00 kn/dnevno

Snimanje filmskih i televizijskih sadržaja

Park-šuma Marjan

5000,00 kn/dnevno

Snimanje glazbenih spotova

Park-šuma Marjan

5000,00 kn/dnevno

Fotografiranje i snimanje reklamnih spotova, fotografija i video materijala

Park-šuma Marjan

10.000,00 kn/dnevno

Fotografiranje mladenaca
(uključen prolaz za 2 automobila)

Park-šuma Marjan

800,00 kn/dnevno

Dovođenje i organizirano vođenje grupa biciklista (min.15 osoba u grupi)

Park-šuma Marjan

75,00 kn po bicikli

BIOLOŠKA ZAŠTITA I ODRŽAVANJE

Stručna služba obavlja poslove koji se odnose na biološku zaštitu, održavanje i očuvanje Park-šume.

EDUKACIJA I PROMOCIJA

Djelatnosti kojima se bavi ova služba uključuju rad na poučavanju o zaštićenm prirodnim vrijednostima Park-šume. 

PROTUPOŽARNA ZAŠTITA I NADZOR

U djelokrugu ove službe  obavljaju se stručni poslovi zaštite od požara, zaštite na radu i nadzora Park-šume.