Promet motornim vozilima

Režim prometa prometnicama internog sustava Park-šume Marjan

Reguliranje promet prometnicama internog sustava Park-šume Marjan uređuje Javna ustanova za upavljanje Park-šumom Marjan.
Interni sustav Park- šume omeđen je trima rampama:
- rampa Spinutska vrata
- rampa Vodosprema
- rampa Institut

Na relaciji Zvončac-Bene-Zvončac vozi linija broj 12 javnog gradskog prijevoznika Promet Split d.o.o.

 www.promet-split.hr/

 

Zaključak o korištenju prometnica u dijelu Park-šume Marjan
         ( zaključak Gradonačelnika od 9. lipnja 2014. godine )

 

BIOLOŠKA ZAŠTITA I ODRŽAVANJE

Stručna služba obavlja poslove koji se odnose na biološku zaštitu, održavanje i očuvanje Park-šume

EDUKACIJA I PROMOCIJA

Djelatnosti kojima se bavi ova služba uključuju rad na poučavanju o zaštićenm prirodnim vrijednostima Park-šume. 

PROTUPOŽARNA ZAŠTITA I NADZOR

U djelokrugu ove službe  obavljaju se stručni poslovi zaštite od požara, zaštite na radu i nadzora Park-šume.