Javna nabava

Sprječavanje sukoba interesa u smislu članka 13. Zakona o javnoj nabavi:

Sukladno članku 13. stavak 9. točka 1. Zakona o javnoj nabavi („Narodne novine" broj 90/11) objavljujemo da nema gospodarskih subjekata s kojima Javna usatanova za upravljanje park-šumom Marjan , Cattanjin put 2, 21000 Split - OIB: 28929244223 kao javni naručitelj ne smije sklapati okvirne sporazume, odnosno ugovore o javnoj nabavi u smislu odredbi članka 13. Zakona o javnoj nabavi.

Odgovorna osoba:

Ravnatelj
Damir Grubšić, dipl.ing.građ.

Javna nabava 

 

Postupak jednostavne nabave za održavanje solarne rasvjete na južnoj strani Marjana ( datum objave 19. lipnja 2019. )

Dokumentacija o nabavi Održavanje solarne rasvjete.pdf 

Troškovnik Održavanje solarne rasvjete.xls

Zapisnik o otvaranju ponuda

Zapisnik o pregledu, usporedbi i ocjeni ponuda

Odluka o odabiru

 

 

 

 

Zapisnik o otvaranju, pregledu i ocjeni ponuda , Odluka o odabiru - "Nabava usluge izrade Studije valorizacije prirodne baštine PŠ Marjan  s prijedlogom edukativnih i informativnih sadržaja uključujući fotodokumentaciju i nacrte" ( datum objave 23. svibnja 2019. )
Zapisnik o otvaranju, pregledu i ocjeni ponuda , Odluka o odabiru

 

Poziv za dostavu ponude - "Nabava usluge izrade Studije valorizacije prirodne baštine PŠ Marjan  s prijedlogom edukativnih i informativnih sadržaja uključujući fotodokumentaciju i nacrte" ( datum objave 18. travnja 2019. )
Poziv na dostavu ponude - 547-02 ( upute ponuditeljima za izradu ponude )

Ponudbeni list - studija valorizacije prirodne baštine PŠ Marjan

  Troškovnik - studija valorizacije prirodne baštine PŠ Marjan

Projektni zadatak - studija valorizacije prirodne baštine PŠ Marjan 

 

Poništenje jednostavne nabave (datum objave 28. siječnja 2019. )
Poništenje jednostavne nabave

Poziv za dostavu ponude - "Izvođenje pripremnih radova - izrada traktorskih vlaka privremenog karaktera unutar zaštićenog područja park-šume Marjan zbog otvaranja pristupa do potkornjakom zaražene drvne zalihe" ( datum objave 22. siječnja 2019. )
Poziv na dostavu ponude - Izvođenje pripremnih radova - izrada traktorskih vlaka privremenog karaktera

Elaborat izvođenja šumarskih radova sječe i izrade te iznošenja metrice i višemetrice

  Troškovnik - Izvođenje pripremnih radova - izrada traktorskih vlaka privremenog karaktera

Ponudbeni list - izvođenje pripremnih radova - izrada traktorskih vlaka privremenog karaktera 

 

Odluka o odabiru u postupku jednostavne nabave usluga - Izrada-redovna revizija Programa gospodarenja  Park - šume "MARJAN" (datum objave: 18. listopada 2018.)
Odluka o odabiru

 

Poziv za dostavu ponude - Izrada-redovna revizija Programa gospodarenja  Park - šume "MARJAN" (datum objave: 18. listopada 2018.)
Poziv za dostavu ponude - Izrada Redovna revizija Programa


  Troškovnik - Izrada Redovna revizija Programa gospodarenja

Ponudbeni list - izrada Redovna revizija Programa gospodarenja
 

Poništenje postupka jednostavne nabave

  Odluka o poništenju postupka jednostavne nabave

Poziv za dostavu ponude - Izvođenje  šumarskih radova sječe i izrade, te iznošenja metrice i višemetrice u Park - šumi "MARJAN" ( datum objave: 07. ožujak 2018. )
Poziv za dostavu ponude za izvođenje šumarskih radova sječe i izrade, te iznošenja metrice i višemetrice u PŠ Marjan

Elaborat za izvođenje šumarskih radova sječe i izrade, te iznošenja metrice i višemetrice u PŠ Marjan

  Troškovnik - Izvođenje šumarskih radova

Ponudbeni list - izvođenje šumarskih radova
 

Poziv za dostavu ponuda - Objekt vidilice na području Sedla Park - šume "MARJAN" ( datum objave: 20. listopada 2016. )
Poziv za dostavu ponuda - Projektna dokumentacija za objekt vidilice na predjelu Sedla u Park šumi Marjan ( bagatelna nabava )

Geodetski situacijski nacrt na podrčju sedlo

  Ponudbeni troškovnik

Ponudbeni list
 

Izrada studije održivog razvoja Park - šume "MARJAN" ( datum objave: 3. kolovoza 2015. )
Poziv za dostavu ponuda - bagatelna nabava  

Ponudbeni list

 Troškovnik  - studija održivog razvoja - Prilog

Izrada studije e - mobilnosti Park - šume "MARJAN" ( datum objave: 3. kolovoza 2015. )

Poziv za dostavu ponuda (e-mob)

Ponudbeni list (e-mob)

 Troskovnik projekta (e-mob) - Prilog

 

 

Registar ugovora o javnoj nabavi i okvirnih sporazuma za 2011. godinu

 

Poziv na dostavu ponude -Izrada projektnog prijedloga na Poziv na dostavu projektnih prijedloga "Promicanje održivog razvoja prirodne baštine"

Poziv na dostavu ponude - Izrada projektnog prijedloga

Prilog I - Ponudbeni list

Prilog II - Popis ugovora o izvršenim uslugama

Prilog III - Potvrda o urednom ispunjenju ugovorne obveze usluga

Prilog IV - Popis tehničkih stručnjaka koji će biti uključeni u ugovor

Prilog V - Obrazovne i stručne kvalifikacije tehničkih stručnjaka

Prilog VI - Životopis ključnih stručnjaka

Troškovnik projekta - prirodna baština

BIOLOŠKA ZAŠTITA I ODRŽAVANJE

Stručna služba obavlja poslove koji se odnose na biološku zaštitu, održavanje i očuvanje Park-šume

EDUKACIJA I PROMOCIJA

Djelatnosti kojima se bavi ova služba uključuju rad na poučavanju o zaštićenm prirodnim vrijednostima Park-šume. 

PROTUPOŽARNA ZAŠTITA I NADZOR

U djelokrugu ove službe  obavljaju se stručni poslovi zaštite od požara, zaštite na radu i nadzora Park-šume.