Botanički vrt


  Godine 1910. Dragutin Hirc, hrvatski prirodoslovac, započinje svoj rad Flora i fauna Marjana ovim riječima:" Nema domaćeg i stranog botaničara koji ne bi prepoznao taj vrh kod grada Splita. Na ovom poluotoku nasadio se glasovit vrh Marjan, poznat u botaničkom svijetu kao Monte Marjan".
Nije, dakle, čudno što je na južnim padinama Marjana 1951 g. osnovan botanički vrt.


 Na površini od oko 2 ha, u vrtu su bile zasađene  brojne biljke tropskih i suptropskih područja, dok se u sjevernom dijelu nalazila se autohtona mediteranska flora.
Botanički vrt nije bio samo pedagoška ustanova, već je promicao uzgoj i njegu biljaka i početkom šezdesetih godina prošlog stoljeća uspješno surađivao sa brojnim botaničkim ustanovama širom svijeta.
Ovaj vrt je napredovao i funkcionirao do 1980-ih godina, kada počinje njegovo zapuštanje i propadanje.

U novije vrijeme Odjel za  biologiju PMF-a angažiran je na njegovoj obnovi.
Posebna pozornost će se posvetiti poticanju i razvijanju kulture njege i zaštite prirode, kao i  edukativnom i znanstveno-istraživačkom radu. Botanički vrt služit će za edukaciju studenata PMF-a i srodnih fakulteta, predškolske djece kao i učenika osnovnih i srednjih škola. U Botaničkom vrtu će se održavati terenska nastava, praktikumi, radionice te znanstveno-istraživački rad.
 

BIOLOŠKA ZAŠTITA I ODRŽAVANJE

Stručna služba obavlja poslove koji se odnose na biološku zaštitu, održavanje i očuvanje Park-šume.

EDUKACIJA I PROMOCIJA

Djelatnosti kojima se bavi ova služba uključuju rad na poučavanju o zaštićenm prirodnim vrijednostima Park-šume. 

PROTUPOŽARNA ZAŠTITA I NADZOR

U djelokrugu ove službe  obavljaju se stručni poslovi zaštite od požara, zaštite na radu i nadzora Park-šume.