Galerija

Crkva sv. Jure

Predromanička crkva s kraja 8. ili početka 9. stoljeća, građena izravno na kamenoj litici iznad mora, u blizini ostataka antičkog hrama Dijane, božice lova. Obnovljena 1972.
Lokalitet: Rt Marjan

BIOLOŠKA ZAŠTITA I ODRŽAVANJE

Stručna služba obavlja poslove koji se odnose na biološku zaštitu, održavanje i očuvanje Park-šume.

EDUKACIJA I PROMOCIJA

Djelatnosti kojima se bavi ova služba uključuju rad na poučavanju o zaštićenm prirodnim vrijednostima Park-šume. 

PROTUPOŽARNA ZAŠTITA I NADZOR

U djelokrugu ove službe  obavljaju se stručni poslovi zaštite od požara, zaštite na radu i nadzora Park-šume.