Galerija

Crkva sv. Jere

Gotičko renesansna jednobrodna crkva s dvorištem i pustinjačka eremitaža u procijepu visoke stijene iznad crkve iz. 2. pol. 15. stoljeća
U crkvi je vrijedan reljef sv. Jerolima u spilji iz 1480.
Lokalitet: južna padina Marjana

BIOLOŠKA ZAŠTITA I ODRŽAVANJE

Stručna služba obavlja poslove koji se odnose na biološku zaštitu, održavanje i očuvanje Park-šume.

EDUKACIJA I PROMOCIJA

Djelatnosti kojima se bavi ova služba uključuju rad na poučavanju o zaštićenm prirodnim vrijednostima Park-šume. 

PROTUPOŽARNA ZAŠTITA I NADZOR

U djelokrugu ove službe  obavljaju se stručni poslovi zaštite od požara, zaštite na radu i nadzora Park-šume.