Djelatnosti

DJELATNOST USTANOVE

Djelatnost Javne ustanove jezaštita, održavanje i promicanje Park-šume Marjan, kao i ostalih zaštićenih dijelova prirode na području Grada Splita.

Zaštita

Javna ustanova provodi nadzor nad zaštićenim dijelovima prirode Park-šume i ostalim zaštićenim prirodnim vrijednostima na području Grada Splita i mjere osiguranja i sprečavanja od oštećenja ili degradacije zaštićenih dijelova prirode.

Održavanje

Javna ustanova održava izvorne vrijednosti zaštićenih dijelova prirode te osigurava mjere koje se provode u smislu održavanja.

Promicanje

Javna ustanova predstavlja vrijednosti zaštićenih dijelova prirode te obavlja proučavanje i istraživanje zaštićenih dijelova prirode i osigurava uvjete za obavljanje tih poslova,organizira i sudjeluje u organizaciji turističkih obilazaka objekata i područja, te razmatra pristigle ponude i daje prijedloge za prvokup zemljišta na zaštićenim dijelovima prirode.

BIOLOŠKA ZAŠTITA I ODRŽAVANJE

Stručna služba obavlja poslove koji se odnose na biološku zaštitu, održavanje i očuvanje Park-šume.

EDUKACIJA I PROMOCIJA

Djelatnosti kojima se bavi ova služba uključuju rad na poučavanju o zaštićenm prirodnim vrijednostima Park-šume. 

PROTUPOŽARNA ZAŠTITA I NADZOR

U djelokrugu ove službe  obavljaju se stručni poslovi zaštite od požara, zaštite na radu i nadzora Park-šume.