Dokumenti

 


Osnovni dokumenti


 Odluka o izmjeni i dopuni odluke o osnivanju JU

 Statut Javne ustanove park - šume Marjan

 Poslovnik o radu Upravnog vijeća JU PŠ Marjan

Informacije o mogućnosti prisustvovanja sjednici Upravnog vijeća (broj osoba, uvjeti prisustvovanja, npr. bez prava glasa, bez mogućnosti raspravljanja ) i način prijavljivanja (npr. prijava e-mailom, telefonom, i sl.) će se od 1. studenog 2019. objavljivati uz najave održavanja pojedinih sjednica na web stranicama.

 Pravilnik o unutarnjem ustrojstvu i načinu rada Ustanove


 Pravilnik o zaštiti od požara.pdf


Program gospodarenja


  Program gospodarenja- primjedbe građana i odgovori

  Studija održivog razvoja Park-šume Marjan - Izrada plana upravljanja

 Ciljevi i mjere


Cjenik usluga i koncesije


  Izmjene i dopune (1. srpnja 2019. / aneks br. 5) Cjenika usluga za korištenje zaštićenih prirodnih vrijednosti Park-šume Marjan  otvoreni CSV format

 

 Izmjene i dopune (1. srpnja 2019. / aneks br. 2) Odluke o popisu djelatnosti, načinu i uvjetima izdavanja koncesijskog odobrenja za obavljanje djelatnosti u PŠ Marjan

 Osnovni Cjenik usluga za korištenje zaštićenih prirodnih vrijednosti Park-šume Marjan - donesen na sjednici UV 2. srpnja 2013.

 Osnovna Odluka o popisu djelatnosti, načinu i uvjetima izdavanja koncesijskog odobrenja za obavljanje djelatnosti u PŠ Marjan donesena na sjednici UV 14. veljače 2013.

 Tablica koncesijskih odobrenja PŠ Marjan


2018


Financijsko izvješće za 2018. godinu

Godišnji program JU Park-šume Marjan za 2018. godinu

Mišljenje Hrvatske agencije za okoliš i prirodu

Suglasnost gradonačelnika - 2018

Izmjena i dopuna Plana nabave za 2018. ( datum izmjene 15.3.2018. )


2017


  Financijsko izvješće za 2017. godinu i bilješke za 2017. godinu

Godišnji program zaštite, održavanja, očuvanja, promicanja i korištenja PŠ Marjan - 2017.

Mišljenje Hrvatske agencije za okoliš i prirodu - 2017

Suglasnost gradonačelnika - 2017


2016


Godišnji program zaštite, održavanja, očuvanja. promicanja i korištenja PŠ Marjan - 2016.

Mišljenje Hrvatske agencije za okoliš i prirodu - 2016

Suglasnost gradonačelnika - 2016

 


2015


  Godišnji program zaštite, održavanja, očuvanja, promicanja i korištenja PŠ Marjan

Mišljenje Državnog zavoda za zaštitu prirode


Financijski planovi


 Financijski plan za 2019. godinu

 Financijski plan za 2018. godinu s projekcijama za 2019. i 2020. godinu

 Financijski plan - tromjesečni - 2017.godina

 Financijski plan za 2016. godinu

 Financijski plan za 2015. godinu


Planovi nabave


 Pravilnik o provedbi postupaka jednostavne nabave roba i usluga procijenjene vrijednosti do 200.000 Kn i radova do  500.000 Kn  

 Plan nabave JUPŠ Marjan za 2019. godinu |  Plan nabave JUPŠ Marjan za 2019. godinu (otvoreni format)

 Plan nabave za 2018. godinu

Plan nabave za 2017. godinu

Plan nabave za 2016. godinu

Plan nabave za 2015. godinu

Registar ugovora o javnoj nabavi i okvirnih sporazuma u 2015./2016. godini


Zakoni 


  Zakon o zaštiti prirode

 Zakon o šumama

 Izmjene i dopune Zakona o šumama

Zakon o ustanovama

Zakon o zaštiti prirode

   Zakon o zaštiti okoliša

  Pravilnik o službenoj iskaznici i znački čuvara prirode


Upravno vijeće


 Poslovnik o radu Upravnog vijeća JU PŠ Marjan

Informacije o mogućnosti prisustvovanja sjednici Upravnog vijeća (broj osoba, uvjeti prisustvovanja, npr. bez prava glasa, bez mogućnosti raspravljanja ) i način prijavljivanja (npr. prijava e-mailom, telefonom, i sl.) će se od 1. studenog 2019. objavljivati uz najave održavanja pojedinih sjednica na web stranicama.


Zapisnici i izvještaji sa sjednica UV

  

137. sjednica (26. srpnja 2019.) Zapisnik

136. sjednica (15. srpnja 2019.) Zapisnik

135. sjednica (1. srpnja 2019.) Zapisnik

134. sjednica (14. svibnja 2019.) Zapisnik

133. sjednica (26. ožujka 2019.) Zapisnik

132. sjednica (26. veljače 2019.) Zapisnik

131. sjednica (8. veljače 2019.) Zapisnik

130. sjednica (1. veljače 2019.) Zapisnik

129. sjednica (31. siječnja 2019.) Zapisnik

128. sjednica (25. siječnja 2019.) Zapisnik

127. sjednica (15. siječnja 2019.) Zapisnik

126. sjednica (30. studenog 2018.) Zapisnik

125. sjednica (23. listopada 2018.) Zapisnik

124. sjednica (19. listopada 2018.) Zapisnik

123. sjednica (04. listopada 2018.) Zapisnik

122. sjednica (28. rujna 2018.) Zapisnik

121. sjednica (27. rujna 2018.) Zapisnik

120. sjednica (30. kolovoza 2018.) Zapisnik

119. sjednica (24. srpnja 2018.) Zapisnik

118. sjednica (26. lipnja 2018.) Zapisnik

117. sjednica ( 6. lipnja 2018.) Zapisnik

116. sjednica (23. svibnja 2018.) Zapisnik

115. sjednica (9. svibnja 2018.) Zapisnik

114. sjednica (3. svibnja 2018.) Zapisnik

113. sjednica (30. travnja 2018.) Zapisnik

112. sjednica(27. ožujka 2018.) Zapisnik

111. sjednica (7. ožujka 2018.) Zapisnik

110. sjednica (28. veljače 2018.) Zapisnik

109. sjednica (22. prosinca 2017.) Zapisnik

108. sjednica (20. prosinca 2017.) Zapisnik

107. sjednica (11. listopada 2017.) Zapisnik

106. sjednica (28. rujna 2017.) Zapisnik

105. sjednica (30. kolovoza 2017.) Zapisnik

104. sjednica (27. srpnja 2017.) Zapisnik

103. sjednica (30. lipnja 2017.) Zapisnik

102. sjednica (20. lipnja 2017.) Zapisnik

101. sjednica (31. svibnja 2017.) Zapisnik

100. sjednica (26. travnja 2017.) Zapisnik

99. sjednica (29. ožujka 2017.) Zapisnik

98. sjednica (13. veljače 2017.) Zapisnik

97. sjednica (24. siječnja 2017.) Zapisnik

96. sjednica (21. prosinca 2016.) Zapisnik

95. sjednica ( 23. studenog 2016. ) Zapisnik

94. sjednica ( 6. listopada 2016. ) Zapisnik

93. sjednica ( 15. rujna 2016. ) Zapisnik

92. sjednica ( 29. kolovoza 2016. ) Zapisnik

91. sjednica ( 22. kolovoza 2016. ) Zapisnik

90. sjednica ( 31. srpnja 2016. ) Zapisnik

89. sjednica ( 30. lipnja 2016. ) Zapisnik

88. sjednica ( 3. lipnja 2016. ) Zapisnik

87. sjednica ( 10. svibnja 2016. ) Zapisnik

86. sjednica ( 30. travnja 2016. ) Zapisnik

85. sjednica ( 23. ožujka 2016. ) Zapisnik

84. sjednica ( 24. veljače 2016. ) Zapisnik

83. sjednica ( 18. veljače 2016. ) Zapisnik

82. sjednica ( 21. siječnja 2016. ) Zapisnik

81. sjednica ( 23. prosinca 2015. ) Zapisnik

80. sjednica ( 3. prosinca 2015. ) Zapisnik

79. sjednica ( 19. studenog 2015. ) Zapisnik

78. sjednica ( 5. listopada 2015. ) Zapisnik

77. sjednica ( 29. rujna 2015. ) Zapisnik

76. sjednica ( 17. rujna 2015. ) Zapisnik

75. sjednica ( 31. kolovoza 2015. ) Zapisnik

74. sjednica ( 23. srpnja 2015. ) Zapisnik

73. sjednica ( 8. lipnja 2015. ) Zapisnik

72. sjednica ( 29. svibnja 2015. ) Zapisnik

71. sjednica ( 30. travnja 2015. ) Zapisnik

70. sjednica ( 27. ožujka 2015. ) Zapisnik

69. sjednica ( 28. veljače 2015. ) Zapisnik

68. sjednica ( 31. siječnja 2015. ) Zapisnik

BIOLOŠKA ZAŠTITA I ODRŽAVANJE

Stručna služba obavlja poslove koji se odnose na biološku zaštitu, održavanje i očuvanje Park-šume

EDUKACIJA I PROMOCIJA

Djelatnosti kojima se bavi ova služba uključuju rad na poučavanju o zaštićenm prirodnim vrijednostima Park-šume. 

PROTUPOŽARNA ZAŠTITA I NADZOR

U djelokrugu ove službe  obavljaju se stručni poslovi zaštite od požara, zaštite na radu i nadzora Park-šume.