Matični podaci

JAVNA USTANOVA

Javna ustanova za upravljanje Park- šumom“ Marjan“ i ostalim zaštićenim prirodnim vrijednostima na području Grada Splita osnovana je 18.veljače.2005.

Naziv: Javna ustanova za upravljanje Park- šumom“ Marjan“ 

Javna ustanova upisana je u registar  Trgovačkog suda u Splitu  pod Matičnim brojem subjekta(MBS)060205152.

Osnivač: Grad Split.

Sjedište: Split, Cattanijin put 2.

OIB : 28929244223.

Žiro račun: 2390001-1100322630.

IBAN: HR8323900011100322630

 

UPRAVLJANJE

Javnom ustanovom upravlja Upravno vijeće od  5 članova. Četiri člana imenuje  Gradsko vijeće Grada Splita, a jedan član se imenuje iz redova zaposlenika.

Mandat članova Upravnog vijeća traje četiri godine.

BIOLOŠKA ZAŠTITA I ODRŽAVANJE

Stručna služba obavlja poslove koji se odnose na biološku zaštitu, održavanje i očuvanje Park-šume

EDUKACIJA I PROMOCIJA

Djelatnosti kojima se bavi ova služba uključuju rad na poučavanju o zaštićenm prirodnim vrijednostima Park-šume. 

PROTUPOŽARNA ZAŠTITA I NADZOR

U djelokrugu ove službe  obavljaju se stručni poslovi zaštite od požara, zaštite na radu i nadzora Park-šume.