Pristup informacijama

 

Službenik za informiranje:

  • Ana Perčić
  • Teslina 15
  • 21 000 Split

 

  • Antonela Čmrlec
  • Šetalište Marina Tartaglije 1
  • 21 000 Split

 

Zakon o pravu na pristup informacijama
https://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/2013_02_25_403.html

Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o pravu na pristup informacijama
https://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/2015_08_85_1649.html

Kriteriji za određivanje visine naknade stvarnih materijalnih troškova i troškova dostave informcija
https://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/2014_01_12_231.html

 

 

BIOLOŠKA ZAŠTITA I ODRŽAVANJE

Stručna služba obavlja poslove koji se odnose na biološku zaštitu, održavanje i očuvanje Park-šume.

EDUKACIJA I PROMOCIJA

Djelatnosti kojima se bavi ova služba uključuju rad na poučavanju o zaštićenm prirodnim vrijednostima Park-šume. 

PROTUPOŽARNA ZAŠTITA I NADZOR

U djelokrugu ove službe  obavljaju se stručni poslovi zaštite od požara, zaštite na radu i nadzora Park-šume.