Pristup informacijama

Sukladno Zakonu o pravu na pristup informacijama (Narodne novine broj 25/13 .) Javna ustanova za upravljanje park-šumom Marjan i ostalim zaštićenim prirodnim vrijednostima grada Splita (u daljnjem tekstu: Javna ustanova), omogućava pristup informacijama.
U cilju ostvarivanja pristupa informacijama Javna ustanova ustrojava sistematizirani pregled informacija s opisom sadržaja i načinom davanja informacija.
 


 

Način ostvarivanja prava na pristup informacijama u Javnoj ustanovi za upravljanje Park-šumom Marjan

 

Obrazac Zahtjeva za pristup informacijama

 

Obrazac Zahtjeva za ponovnu uporabu informacija


 

BIOLOŠKA ZAŠTITA I ODRŽAVANJE

Stručna služba obavlja poslove koji se odnose na biološku zaštitu, održavanje i očuvanje Park-šume

EDUKACIJA I PROMOCIJA

Djelatnosti kojima se bavi ova služba uključuju rad na poučavanju o zaštićenm prirodnim vrijednostima Park-šume. 

PROTUPOŽARNA ZAŠTITA I NADZOR

U djelokrugu ove službe  obavljaju se stručni poslovi zaštite od požara, zaštite na radu i nadzora Park-šume.