Pravne napomene

© Javna ustanova za upravljanje park-šumom Marjan, Split 2012

 

Javna ustanova za upravljanje park-šumom Marjan zadržava sva prava nad objavljenim filmovima, fotografijama i ostalom sadržaju koji se, bez pismenog pristanka Javne ustanova za upravljanje park-šumom Marjan, ne smije reproducirati, kopirati ili dalje distribuirati.

Javna ustanova za upravljanje park-šumom Marjan nastoji da podaci na web stranicama budu točni i aktualni, ali ne preuzima odgovornost za eventualne pogreške nastale prilikom unosa kao niti za točnost ili potpunost podataka. Svi korisnici koji pristupaju ovim stranicama koriste sadržaj stranica na vlastitu odgovornost. Sukladno tome Javna ustanova za upravljanje park-šumom Marjan zadržava pravo dnevne izmjene podataka na web stranicama.

Ove stranice povezane su sa stranicama ostalih srodnih ustanova i servisa, uz važnu napomenu da Javna ustanova za upravljanje park-šumom Marjan ni na koji način nije odgovorna za sadržaj i točnost informacija na tim stranicama.

Privatnost podataka
Javna ustanova za upravljanje park-šumom Marjan jamči za Vašu privatnost sukladno odredbama Zakona o zaštiti osobnih podataka.

BIOLOŠKA ZAŠTITA I ODRŽAVANJE

Stručna služba obavlja poslove koji se odnose na biološku zaštitu, održavanje i očuvanje Park-šume.

EDUKACIJA I PROMOCIJA

Djelatnosti kojima se bavi ova služba uključuju rad na poučavanju o zaštićenm prirodnim vrijednostima Park-šume. 

PROTUPOŽARNA ZAŠTITA I NADZOR

U djelokrugu ove službe  obavljaju se stručni poslovi zaštite od požara, zaštite na radu i nadzora Park-šume.