Pristupačnost
Kontrast
Povećaj slova
Smanji slova
Izjava

Životinje Marjana

Mala čigra

Red:Vivčarice

Porodica:Galebovi

Potporodica:Čigre

Rod:Čigre

glava je odozgo po ljeti crna, ponekad sa bijelim čelom.

BIOLOŠKA ZAŠTITA I ODRŽAVANJE

Stručna služba obavlja poslove koji se odnose na biološku zaštitu, održavanje i očuvanje Park-šume.

EDUKACIJA I PROMOCIJA

Djelatnosti kojima se bavi ova služba uključuju rad na poučavanju o zaštićenm prirodnim vrijednostima Park-šume. 

PROTUPOŽARNA ZAŠTITA I NADZOR

U djelokrugu ove službe  obavljaju se stručni poslovi zaštite od požara, zaštite na radu i nadzora Park-šume.