BIOLOŠKA ZAŠTITA I ODRŽAVANJE

Stručna služba odrađuje  mjere i radnje koje su propisane Zakonom o zaštiti prirode, te Planom gospodarenja za Park-šumu Marjan iz 2009. godine temeljem pravila struke, a sve u cilju transformacije šume iz monokulturne šume Pinus halepp. u mješovitu šumu bjelogorica i crnogorica.
Biološko-šumarski radovi u Park-šumi Marjan dijele se po godišnjim dobima ovisno o fazama vegetacije biljnih i šumskih vrsta.Tako se u jesenskom i zimskom razdoblju radi  na selektivno-sanitarnoj sječi stabala, košnji trave (po potrebi) i čišćenju na južnim stranama Marjana. U proljeće radi se košnja trave uz interne prometnice, te čišćenje platoa pokraj ZOO-vrta za proslave Prvog svibnja i Dan Marjana. Ljeti se radi isključivo na košnji trave, zalijevanju maslina te čišćenju plažnog prostora i održavanju plaža u Park-šumi Marjan.
 

 

BIOLOŠKA ZAŠTITA I ODRŽAVANJE

Stručna služba obavlja poslove koji se odnose na biološku zaštitu, održavanje i očuvanje Park-šume.

EDUKACIJA I PROMOCIJA

Djelatnosti kojima se bavi ova služba uključuju rad na poučavanju o zaštićenm prirodnim vrijednostima Park-šume. 

PROTUPOŽARNA ZAŠTITA I NADZOR

U djelokrugu ove službe  obavljaju se stručni poslovi zaštite od požara, zaštite na radu i nadzora Park-šume.