EDUKACIJA I PROMOCIJA

Potreba za stalnim razvojem ekološke svijesti nasuprot stalne degradacije i uništavanja prirode, postaje iz dana u dan sve naglašenija. Da bismo znali na pravi način djelovati u skladu s ekološkim principima i prirodnim zakonitostima potrebno je spoznati te principe i zakonitosti te shvatiti njihovu presudnu ulogu. Ekološka edukacija danas postaje ključna zadaća u upravljanju svakim zaštićenim područjem, a njeno najmoćnije sredstvo u sustavu posjećivanja parkova pokazala se interpretacija. Kroz osmišljenu interpretaciju posjetitelji postaju aktivni sudionici, a ne samo promatrači osobitosti zaštićenih područja, pravo primjenjujući načelo sudjelovanja u edukaciji svim svojim osjetilima.


Stoga je Služba edukacije i promocije podijeljena na 2 odjeljenja: edukacija i promocija.
  Djelatnosti kojima se bavi odsjek edukacije uključuju rad na poučavanju o zaštićenm prirodnim vrijednostima Park-šume kao što je izrada web stranice i priprema za izdavanje edukativnih materijala(slikovnica Marjanski bonton, kalendar s motivima Marjana, poster  sa registriranim nepokratnim kulturnim dobrima na Marjanu), organizirane vođene posjete po Park-šumi i prikupljanje i dokumentiranje  građe vezane uz Park–šumu Marjan.
Njen cilj je upravo edukacija djece od najmlađe dobi, preko osnovnoškolaca i srednjoškolaca, pa do edukacije studenata, izrada odgovarajućih programa, te kontakata i poticanja na suradnju  raznih institucija i udruga koje su svojim radom i djelovanjem vezane za ovu tematiku.

Prioritetni cilj odsjeka za  promociju je utjecanje na javnu svijest o značaju park-šume Marjan u životu ljudi Grada Splita, te planiranje i realiziranje novih sadržaja u svrhu oplemenjivanja ovog zaštićenog prirodnog dijela grada.
Budući da Marjan nije samo brdo, Park-šuma, on je dio mita o Splitu i Splićanima, te najljepši i najpitomiji ukras ovog jedinstvenog grada potrebno ga je prezentirati što širem broju posjetitelja, a putem podizanja svijesti posjetitelja i građana Splita još više zaštititi kako bi se spriječilo njegovo propadanje i daljnje iscrpljivanje.

 

 

BIOLOŠKA ZAŠTITA I ODRŽAVANJE

Stručna služba obavlja poslove koji se odnose na biološku zaštitu, održavanje i očuvanje Park-šume.

EDUKACIJA I PROMOCIJA

Djelatnosti kojima se bavi ova služba uključuju rad na poučavanju o zaštićenm prirodnim vrijednostima Park-šume. 

PROTUPOŽARNA ZAŠTITA I NADZOR

U djelokrugu ove službe  obavljaju se stručni poslovi zaštite od požara, zaštite na radu i nadzora Park-šume.