50 godina "park-šume"

Dana 16. prosinca 1964. godine Marjan je proglašen zaštićenim dijelom prirode te je u skladu sa Zakonom o zaštiti prirode od tada zaštićen u kategoriji "park-šume".
Danas obilježavamo pedeset godina od ovog značajnog događaja!

BIOLOŠKA ZAŠTITA I ODRŽAVANJE

Stručna služba obavlja poslove koji se odnose na biološku zaštitu, održavanje i očuvanje Park-šume.

EDUKACIJA I PROMOCIJA

Djelatnosti kojima se bavi ova služba uključuju rad na poučavanju o zaštićenm prirodnim vrijednostima Park-šume. 

PROTUPOŽARNA ZAŠTITA I NADZOR

U djelokrugu ove službe  obavljaju se stručni poslovi zaštite od požara, zaštite na radu i nadzora Park-šume.