9.svibnja- Dan Marjana i Dan Europe


Nakon podizanja europske zastave u sklopu proslave Dana Europe, povodom Dana Marjana u Amfiteatru Dječjeg grada na Marjanu, organiziran je svečani program za djecu osnovnih škola i predškolskih ustanova grada Splita.
Učenici eko-škola u organizaciji Javne ustanove sudjelovali su u izvođenju programa na bini Amfiteatra.
Pored toga, organizirane su i aktivnosti kao što su poučne šetnje, crtanje kredom na asfaltu, igra i tjelovježba u prirodi.

Crkvica sv. Nikole bila je otvorena, te su učenice škole Gripe poučavale posjetitelje o njenoj povijesti.

 

9.svibnja- Dan Marjana i Dan Europe slika9.svibnja- Dan Marjana i Dan Europe slika9.svibnja- Dan Marjana i Dan Europe slika9.svibnja- Dan Marjana i Dan Europe slika9.svibnja- Dan Marjana i Dan Europe slika
BIOLOŠKA ZAŠTITA I ODRŽAVANJE

Stručna služba obavlja poslove koji se odnose na biološku zaštitu, održavanje i očuvanje Park-šume.

EDUKACIJA I PROMOCIJA

Djelatnosti kojima se bavi ova služba uključuju rad na poučavanju o zaštićenm prirodnim vrijednostima Park-šume. 

PROTUPOŽARNA ZAŠTITA I NADZOR

U djelokrugu ove službe  obavljaju se stručni poslovi zaštite od požara, zaštite na radu i nadzora Park-šume.