Aktivnosti službe nadzora II


Nastavkom nadzora  na Sturinama dana 02. 08. utvrđeno je da je smeće odvezeno, sporni kanal zatrpan te je površina vraćena u prvobitno stanje.
 

Aktivnosti službe nadzora II slika
BIOLOŠKA ZAŠTITA I ODRŽAVANJE

Stručna služba obavlja poslove koji se odnose na biološku zaštitu, održavanje i očuvanje Park-šume.

EDUKACIJA I PROMOCIJA

Djelatnosti kojima se bavi ova služba uključuju rad na poučavanju o zaštićenm prirodnim vrijednostima Park-šume. 

PROTUPOŽARNA ZAŠTITA I NADZOR

U djelokrugu ove službe  obavljaju se stručni poslovi zaštite od požara, zaštite na radu i nadzora Park-šume.