Aktivnosti službe nadzora III.


Dana 08. 08. 2012. nakon niza poduzetih istraživačkih radnji od strane Odjela nadzora Javne ustanove otkriven je počinitelj protupravnih radnji ispuštanja fekalnih voda u more na području Sturina.
U neposrednom nadzoru utvrđeno je da stanari zgrade na adresi Meštrovićevo šetalište 45 d (obitelj Fatović) električnom pumpom povremeno vrše ispumpavanje sadržaja septičke jame koja se nalazi u dvorištu zgrade.
Nadzornik je izrekao usmenu zabranu daljnjeg ispumpavanja počiniteljima te hitno podnio prijavu Ministarstvu zdravlja, Upravi za sanitarnu inspekciju - ispostava Split.

Istog dana, nakon dojave djelatnika Javne ustanove  o čišćenju parcele u blizini rampe Vodosprema izvršen je nadzor u Puntarskoj ulici.
Nadzorom je utvrđeno da se radovi vrše izvan granica zaštićenog područja Park–šume Marjan.
Na parceli je očišćeno nisko raslinje, a sječe stabala nije bilo.

Aktivnosti službe nadzora III. slikaAktivnosti službe nadzora III. slikaAktivnosti službe nadzora III. slika
BIOLOŠKA ZAŠTITA I ODRŽAVANJE

Stručna služba obavlja poslove koji se odnose na biološku zaštitu, održavanje i očuvanje Park-šume

EDUKACIJA I PROMOCIJA

Djelatnosti kojima se bavi ova služba uključuju rad na poučavanju o zaštićenm prirodnim vrijednostima Park-šume. 

PROTUPOŽARNA ZAŠTITA I NADZOR

U djelokrugu ove službe  obavljaju se stručni poslovi zaštite od požara, zaštite na radu i nadzora Park-šume.