Aktivnosti Službe nadzora IV


Dana 10. 08. 2012. na terenu na Sturinama izvršen je ponovni  nadzor od strane nadzornika Javne ustanove i sanitarne inspektorice te je utvrđeno da je u međuvremenu uklonjena pumpa i cijevi koje su služile za ispumpavanje fekalnih voda u more.


Sanitarna inspektorica je poćiniteljici prekršaja Slavici Fatović izrekla mandatnu novčanu kaznu.

 

BIOLOŠKA ZAŠTITA I ODRŽAVANJE

Stručna služba obavlja poslove koji se odnose na biološku zaštitu, održavanje i očuvanje Park-šume.

EDUKACIJA I PROMOCIJA

Djelatnosti kojima se bavi ova služba uključuju rad na poučavanju o zaštićenm prirodnim vrijednostima Park-šume. 

PROTUPOŽARNA ZAŠTITA I NADZOR

U djelokrugu ove službe  obavljaju se stručni poslovi zaštite od požara, zaštite na radu i nadzora Park-šume.