Centar za posjetitelje

Ministarstvo turizma RH bespovratno je dodijelilo 137 000 kuna projekt Centra za posjetitelje u Park šumi Marjan. Rekonstrukcijom objekta nekadašnje "trafostanice", Park-šuma Marjan dobit će centar za posjetitelje. Objekt je smješten na Trumbićevoj obali, pri početku poznatih Botićevih skala, koje vode na Marjan iz samog centra grada. Cilj je osmisliti centralnu točku i ishodište turističkih i edukativnih aktivnosti te pružiti informacije, promovirati prirodnu i kulturnu baštinu Marjana kao i potaknuti posjetitelje na uživanje u marjanskim znamenitostima.(08.12.2017.) http://www.mint.hr/UserDocsImages/171208_Odluka_infra.pdf

www.mint.hr/UserDocsImages/171208_Odluka_infra.pdf

Centar za posjetitelje slika
BIOLOŠKA ZAŠTITA I ODRŽAVANJE

Stručna služba obavlja poslove koji se odnose na biološku zaštitu, održavanje i očuvanje Park-šume.

EDUKACIJA I PROMOCIJA

Djelatnosti kojima se bavi ova služba uključuju rad na poučavanju o zaštićenm prirodnim vrijednostima Park-šume. 

PROTUPOŽARNA ZAŠTITA I NADZOR

U djelokrugu ove službe  obavljaju se stručni poslovi zaštite od požara, zaštite na radu i nadzora Park-šume.