Čišćenje otpada

Po dojavi građana odmah smo pristupili čisćenju navedenih parcela iznad uvale Kašjuni. Otpad je uklonjen i odvezen izvan park-šume te deponiran sukladno važećim propisima.

Čišćenje otpada slikaČišćenje otpada slikaČišćenje otpada slikaČišćenje otpada slikaČišćenje otpada slika
BIOLOŠKA ZAŠTITA I ODRŽAVANJE

Stručna služba obavlja poslove koji se odnose na biološku zaštitu, održavanje i očuvanje Park-šume.

EDUKACIJA I PROMOCIJA

Djelatnosti kojima se bavi ova služba uključuju rad na poučavanju o zaštićenm prirodnim vrijednostima Park-šume. 

PROTUPOŽARNA ZAŠTITA I NADZOR

U djelokrugu ove službe  obavljaju se stručni poslovi zaštite od požara, zaštite na radu i nadzora Park-šume.