Crkvena bastina Marjana

 

 

Iako je Marjan na razne načine vezan sa Splitom, malo toga o njemu znamo. Tako možemo govoriti o geologiji, flori, fauni te topografiji Marjana, arhitekturi i spomenicima kulture na njemu, o Marjanu u slikarstvu, književnosti i pjesmama…

U tom bogatstvu tema crkvena baština Marjana nameće se kao svojevrsna sinteza duhovnosti i umjetničkog stvaranja, prožimanja arhitekture i krajolika.

Ona je zbog podložnosti propadanju i uništavanju veoma ugrožena pa joj treba stalna briga.

Zavirimo li u povijesne izvore, vidjet ćemo da je na Marjanu bilo više crkava nego što ih je danas.

Za to je krivo vrijeme, ali i naš odnos prema baštinjenom.

 

Ovom izložbom želimo skrenuti pažnju na ljepotu, raznolikost i vrijednost crkvene baštine Marjana koja seže od starokršćanskog doba do 20. stoljeća.

 

Pored izložbe organizirane povodom Dana europske baštine ciji je ovogodisnji naziv "Europska godina kulturne baštine - Umjetnost dijeljenja", u trajanju od 27. rujna do 10. listopada 2018., osmisljen je i popratni program s temom duhovnosti Marjana i njegove crkvene baštine.

Crkvena bastina Marjana slika
BIOLOŠKA ZAŠTITA I ODRŽAVANJE

Stručna služba obavlja poslove koji se odnose na biološku zaštitu, održavanje i očuvanje Park-šume.

EDUKACIJA I PROMOCIJA

Djelatnosti kojima se bavi ova služba uključuju rad na poučavanju o zaštićenm prirodnim vrijednostima Park-šume. 

PROTUPOŽARNA ZAŠTITA I NADZOR

U djelokrugu ove službe  obavljaju se stručni poslovi zaštite od požara, zaštite na radu i nadzora Park-šume.