Pristupačnost
Kontrast
Povećaj slova
Smanji slova
Izjava

Dan Marjana 2013.Evo fotografija sa proslave Dana Marjana 2013...Bilo je zabavno i poučno. Ako niste bili ove godine pridružite nam se dogodine....

 

Dan Marjana 2013. slikaDan Marjana 2013. slikaDan Marjana 2013. slikaDan Marjana 2013. slikaDan Marjana 2013. slikaDan Marjana 2013. slika
BIOLOŠKA ZAŠTITA I ODRŽAVANJE

Stručna služba obavlja poslove koji se odnose na biološku zaštitu, održavanje i očuvanje Park-šume.

EDUKACIJA I PROMOCIJA

Djelatnosti kojima se bavi ova služba uključuju rad na poučavanju o zaštićenm prirodnim vrijednostima Park-šume. 

PROTUPOŽARNA ZAŠTITA I NADZOR

U djelokrugu ove službe  obavljaju se stručni poslovi zaštite od požara, zaštite na radu i nadzora Park-šume.