Izviđači na Marjanu

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Članovi Odreda izviđača pomoraca „Jadran“ su postavili nove sadržaje za educiranje i zabavu djece („školica“ s tragovima životinja, ploču igre memorije sa izviđačkim oznakama) na području Vilinih dvora.
Ovo je područje kojem izviđači često borave, pa ga rado oplemenjuju raznim akcijama u vlastitoj organizaciji.

BIOLOŠKA ZAŠTITA I ODRŽAVANJE

Stručna služba obavlja poslove koji se odnose na biološku zaštitu, održavanje i očuvanje Park-šume.

EDUKACIJA I PROMOCIJA

Djelatnosti kojima se bavi ova služba uključuju rad na poučavanju o zaštićenm prirodnim vrijednostima Park-šume. 

PROTUPOŽARNA ZAŠTITA I NADZOR

U djelokrugu ove službe  obavljaju se stručni poslovi zaštite od požara, zaštite na radu i nadzora Park-šume.