Kaštelet na Marjanu


Na izlet i poučnu šetnju do Telegrina stigla su djeca iz vrtića Kaštelet .Upoznali su se sa Marjanskim bontonom i razgledali prirodu.

 

Kaštelet na Marjanu slikaKaštelet na Marjanu slikaKaštelet na Marjanu slikaKaštelet na Marjanu slikaKaštelet na Marjanu slikaKaštelet na Marjanu slika
BIOLOŠKA ZAŠTITA I ODRŽAVANJE

Stručna služba obavlja poslove koji se odnose na biološku zaštitu, održavanje i očuvanje Park-šume.

EDUKACIJA I PROMOCIJA

Djelatnosti kojima se bavi ova služba uključuju rad na poučavanju o zaštićenm prirodnim vrijednostima Park-šume. 

PROTUPOŽARNA ZAŠTITA I NADZOR

U djelokrugu ove službe  obavljaju se stručni poslovi zaštite od požara, zaštite na radu i nadzora Park-šume.