Koncert Balarum u Galeriji Meštrović

U vrtu Galerije Meštrović 21. rujna 2011. održan je humanitarni koncert u svrhu obnove Dječjeg grada na Marjanu.
Koncert je organizirala Javna ustanova za upravljanje Park-šumom Marjan, Muzej Ivana Meštrovića te Obiteljski centar splitsko-dalmatinske županije,
a na njemu su nastupili Pure Quartet, Ljetno kino te Žan i Mazguni.
Ulaz na koncert bio je besplatan, a prihod  u vidu doborovoljnih donacija i prodaje kalendara Marjana namijenit će se obnovi Dječjeg grada.

BIOLOŠKA ZAŠTITA I ODRŽAVANJE

Stručna služba obavlja poslove koji se odnose na biološku zaštitu, održavanje i očuvanje Park-šume.

EDUKACIJA I PROMOCIJA

Djelatnosti kojima se bavi ova služba uključuju rad na poučavanju o zaštićenm prirodnim vrijednostima Park-šume. 

PROTUPOŽARNA ZAŠTITA I NADZOR

U djelokrugu ove službe  obavljaju se stručni poslovi zaštite od požara, zaštite na radu i nadzora Park-šume.