Korak po korak do Dječjeg grada na Marjanu


Ove subote u Splitu se održava velika šetnja od 10 do 18 sati.

Pliva, Slobodna Dalmacija i JU Park–šuma Marjan pozivaju sve na sudjelovanje u akciji „Volim hodanje“. Naime, Pliva će za svaki prijeđeni kilometar  na organiziranim rutama donirati po jednu kunu.
1. Ruta od Rive s izlaza od Voćnog trga preko Trajektne luke do ulaza na Bačvice.
2. Ruta  s Rive preko Ulice kralja Zvonimira do Poljičke ulice i završava nasuprot Firulama.
3. Ruta od sjevernih vrata Park-šuma Marjan do Bena i natrag do sjevernih vrata.


Rute su omeđene početnim, kontrolnim i završnim točkama gdje će svaki sudionik moći dobiti pečate u svoju mapu koju će dobiti na polaznoj točki.

 

BIOLOŠKA ZAŠTITA I ODRŽAVANJE

Stručna služba obavlja poslove koji se odnose na biološku zaštitu, održavanje i očuvanje Park-šume.

EDUKACIJA I PROMOCIJA

Djelatnosti kojima se bavi ova služba uključuju rad na poučavanju o zaštićenm prirodnim vrijednostima Park-šume. 

PROTUPOŽARNA ZAŠTITA I NADZOR

U djelokrugu ove službe  obavljaju se stručni poslovi zaštite od požara, zaštite na radu i nadzora Park-šume.