Pristupačnost
Kontrast
Povećaj slova
Smanji slova
Izjava

Koralj na Marjanu


U posjet Park-šumi došla su djeca iz vrtića Koralj. U šetnji su se upoznali sa Marjanskim bontonom i uživali u ljepoti Marjana.

 

Koralj na Marjanu slika
BIOLOŠKA ZAŠTITA I ODRŽAVANJE

Stručna služba obavlja poslove koji se odnose na biološku zaštitu, održavanje i očuvanje Park-šume.

EDUKACIJA I PROMOCIJA

Djelatnosti kojima se bavi ova služba uključuju rad na poučavanju o zaštićenm prirodnim vrijednostima Park-šume. 

PROTUPOŽARNA ZAŠTITA I NADZOR

U djelokrugu ove službe  obavljaju se stručni poslovi zaštite od požara, zaštite na radu i nadzora Park-šume.