Pristupačnost
Kontrast
Povećaj slova
Smanji slova
Izjava

Ljetni radovi Službe biološke zaštite i održavanja


    Obzirom na vrlo visoke temperature koje su zaista ograničavajući faktor trenutačni radovi koji izvršava ova služba odnose se na biološko šumarske radove i to :
- košnja 3 000 m dugog protupožarnog puta ( 18 000m² )
- košnja oko svih pristupnih cesta internog sustava
- okopavanje i zalijevanje mladih maslina
- čišćenje plaža od otpada i košnja plaža od Prve vode do Instituta
- održavanje tuševa i slavina na plažama
- postavljanje i održavanje plutača na plaži za invalide
- održavanje plaže za invalide
- biološko šumarski radovi na pilanju oko protupožarnog puta
- nasipanje i razastiranje jalovine na protupožarnom putu
- izvlačenje i utovar deblovine i granjevine na stazi babe Marte
- bojanje svih klupa na Marjanu
- bojanje ograda na Marjanu
Trenutno je na Marjanu angažirano  28 radnika, preko programa javnih radova, koji pomažu u radovima uređenja Staze babe Marte, čišćenju kanala uz prometnice, zalijevanju, bojanju klupa, čišćenju plaža,..
            
        

 

BIOLOŠKA ZAŠTITA I ODRŽAVANJE

Stručna služba obavlja poslove koji se odnose na biološku zaštitu, održavanje i očuvanje Park-šume.

EDUKACIJA I PROMOCIJA

Djelatnosti kojima se bavi ova služba uključuju rad na poučavanju o zaštićenm prirodnim vrijednostima Park-šume. 

PROTUPOŽARNA ZAŠTITA I NADZOR

U djelokrugu ove službe  obavljaju se stručni poslovi zaštite od požara, zaštite na radu i nadzora Park-šume.