Međunarodni dan bioraznolikosti i Dan zaštite prirode- 22. svibanj

Međunarodni dan bioraznolikosti i Dan zaštite prirode- 22. Svibanj

 

 

 

Ujedinjeni narodi proglasili su 22. svibanj Međunarodnim danom bioraznolikosti kako bi utjecali na podizanje svijesti o važnosti bioraznolikosti u održivom razvoju. Hrvatski sabor je 2003. godine odredio da se na Međunarodni dan bioraznolikosti obilježava i Dan zaštite prirode u Republici Hrvatskoj, podsjećaju u resornom Ministarstvu.

 

 

Bioraznolikost je ukupna raznolikost života na Zemlji. Sve su vrste, uključujući i čovjeka, dio raznolikog ekosustava u kojemu svatko ima svoju ulogu, a svaki poremećaj bioraznolikosti može imati dalekosežne posljedice kako na same ekosustave, tako i na ljudske živote. Zbog čovjekova djelovanja stanje biološke raznolikosti u zadnjih nekoliko desetljeća drastično se pogoršalo. Brzina izumiranja vrsta veća je nego ikad, čak 1000 puta veća od prirodne stope. Razlozi takvog stanja su prekomjerno uništavanje prirodnih dobara, unos stranih (alohtonih) vrsta, gubitak i fragmentacija staništa, poljoprivredne djelatnosti, onečišćenje okoliša, globalne klimatske promjene i dr.

 

 

Ovogodišnja tema je Biološka raznolikost i održivi turizam.

 

O Međunarodnom danu biološke raznolikosti i temi ovogodišnjeg dana više možete doznati na: https://www.cbd.int/idb/2017/ https://www.youtube.com/watch?v=wgs4fU4QNWM https://www.youtube.com/watch?v=6ywAzaMWhjM

 

Hrvatska je po biološkoj raznolikosti u samom europskom vrhu. U svim njenim područjima, nizinskim, planinskim i obalnim, karakterizira je velika raznolikost staništa što je rezultiralo bogatstvom vrsta. U Hrvatskoj je službeno zabilježeno oko 40.000 vrsta, iako se procjenjuje da ih je između 50.000 i 100.000. Bogatstvo vrsta očituje se i u endemičnosti. U Hrvatskoj je zabilježen znatan broj endema, u području flore zabilježeno je preko 480 vrsta, od kojih je među najpoznatijima Velebitska degenija. Nalazi se i značajan dio populacija mnogih vrsta ugroženih na europskoj razini. Prirodno bogatstvo Hrvatske ogleda se i u zaštićenim područjima, 19 nacionalnih parkova i parkova prirode.

Međunarodni dan bioraznolikosti i Dan zaštite prirode- 22. svibanj slika
BIOLOŠKA ZAŠTITA I ODRŽAVANJE

Stručna služba obavlja poslove koji se odnose na biološku zaštitu, održavanje i očuvanje Park-šume.

EDUKACIJA I PROMOCIJA

Djelatnosti kojima se bavi ova služba uključuju rad na poučavanju o zaštićenm prirodnim vrijednostima Park-šume. 

PROTUPOŽARNA ZAŠTITA I NADZOR

U djelokrugu ove službe  obavljaju se stručni poslovi zaštite od požara, zaštite na radu i nadzora Park-šume.