Mladi i zeleni

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Volonteri  uključeni u projekt „Volonterski centri-spona između volonterstva i zapošljivosti mladih“, kojeg  financira EU uz tehničku podršku djelatnika JU za upravljanje Park-šumom Marjan u akciji pod nazivom  Mladi i zeleni čistili su okoliš dviju starih poljskih kućica na Marjanu. U okviru istog projekta, volonteri planiraju ponavljanje sličnih akcija tijekom proljeća.

BIOLOŠKA ZAŠTITA I ODRŽAVANJE

Stručna služba obavlja poslove koji se odnose na biološku zaštitu, održavanje i očuvanje Park-šume.

EDUKACIJA I PROMOCIJA

Djelatnosti kojima se bavi ova služba uključuju rad na poučavanju o zaštićenm prirodnim vrijednostima Park-šume. 

PROTUPOŽARNA ZAŠTITA I NADZOR

U djelokrugu ove službe  obavljaju se stručni poslovi zaštite od požara, zaštite na radu i nadzora Park-šume.