Nova e-mail adresa za primjedbe

Pozivamo građane Splita, korisnike i ljubitelje park-šume Marjan da nam na novootvorenu e-mail adresu pošalju svoje primjedbe, sugestije i prijedloge. Možete nam pisati o svemu što primjetite na Marjanu, a mislite da bi trebalo popraviti, očistiti, unaprijediti...


Adresa glasi: primjedbe.parksumamarjan@gmail.com

 

 

BIOLOŠKA ZAŠTITA I ODRŽAVANJE

Stručna služba obavlja poslove koji se odnose na biološku zaštitu, održavanje i očuvanje Park-šume.

EDUKACIJA I PROMOCIJA

Djelatnosti kojima se bavi ova služba uključuju rad na poučavanju o zaštićenm prirodnim vrijednostima Park-šume. 

PROTUPOŽARNA ZAŠTITA I NADZOR

U djelokrugu ove službe  obavljaju se stručni poslovi zaštite od požara, zaštite na radu i nadzora Park-šume.