Novi putokazi na Marjanu


U suradnji sa Turističkom zajednicom Grada Splita na više lokacija postavljeni su novi putokazi koji će posjetiteljima Splita olakšati pronalaženje puta do Marjana. Tri su putokaza postavljena u Gradu (Sv. Frane, Senjska ulica i Trumbićeva obala), jedna u Plinarskoj ulici i jedna na Dražancu na početku stubišta Botićeva šetališta koje vodi do najpoznatijeg splitskog vidikovca - Prve vidilice.

 

BIOLOŠKA ZAŠTITA I ODRŽAVANJE

Stručna služba obavlja poslove koji se odnose na biološku zaštitu, održavanje i očuvanje Park-šume.

EDUKACIJA I PROMOCIJA

Djelatnosti kojima se bavi ova služba uključuju rad na poučavanju o zaštićenm prirodnim vrijednostima Park-šume. 

PROTUPOŽARNA ZAŠTITA I NADZOR

U djelokrugu ove službe  obavljaju se stručni poslovi zaštite od požara, zaštite na radu i nadzora Park-šume.