Obavijest o sustavu spaljivanja organskog otpada u park- šumi Marjan

 

Sukladno Zakonu o zaštiti od požara i Zakonu o zaštiti prirode u park-šumi Marjan zabranjeno je loženje vatre i upotreba otvorenog plamena tijekom cijele godine bez dozvole JVP Grada Splita i Javne ustanove.

Ovakav režim primjenjuje se dugi niz godina te možemo konstatirati kako unutar granica zaštićenog područja do sada nije bilo većih problema oko spaljivanja korova, suhih grana i sl.

Međutim, tijekom vremena od strane Javne ustanove prepoznat je problem sa kojim se suočavaju vlasnici zemljišta na Marjanu kada nemaju način da se riješe viška organskog otpada, a pod kojim prvenstveno podrazumijevamo grane prilikom rezidbe voćki.

Kako bi riješili ovaj problem na zadovoljstvo građana, a istovremeno poštujući propise i nastojeći zaštiti ovo iznimno vrijedno prirodno područje od devastacije požarom, Javna ustanova PŠ Marjan u suradnji s Javnom vatrogasnom postrojbom Grada Splita osmislila je sustav spaljivanja organskog otpada u Park-šumi Marjan.

 

Građani koji žele spaljivati organski otpad, a njihovo zemljište se nalazi na Marjanu, mogu se obratiti djelatnicima Javne ustanove na telefon 384-097.

Po zaprimljenom pozivu djelatnici Službe zaštite od požara će se dogovoriti o izlasku na teren prilikom kojega će utvrditi da li površina planirana za spaljivanje ispunjava sigurnosne uvjete te uputiti stranku u daljnji postupak dogovoren sa JVP Grada Splita.

Ako ne postoji mogućnost sigurnog spaljivanja Javna ustanova će s vlasnikom dogovoriti način odvoženja otpada koje će se od 25.04.2018. vršiti svake srijede. U tom slučaju građani će snositi samo troškove odlaganja otpada.

 

 

 

 

BIOLOŠKA ZAŠTITA I ODRŽAVANJE

Stručna služba obavlja poslove koji se odnose na biološku zaštitu, održavanje i očuvanje Park-šume.

EDUKACIJA I PROMOCIJA

Djelatnosti kojima se bavi ova služba uključuju rad na poučavanju o zaštićenm prirodnim vrijednostima Park-šume. 

PROTUPOŽARNA ZAŠTITA I NADZOR

U djelokrugu ove službe  obavljaju se stručni poslovi zaštite od požara, zaštite na radu i nadzora Park-šume.