Obljetnica Park-šume Marjan

 Godine 1964. Poluotok Marjan sa Sustjepanom u Splitu proglašen je zaštićenim objektom prirode kao rezervat prirodnog predjela /park- šuma/ i upisan u Registar zaštićenih objekata prirode pri Zavodu za zaštitu prirode.

Komisija Zavoda za zaštitu prirode u obrazloženju navodi :

“Poluotok Marjan je većim dijelom /176 ha/ od svršetka 19. stoljeća nadalje sađena sastojina bilobora/Pinus halepensis/, uz koji dolaze i pinjol /P. Pinea/, čempres /Cupressus sempervirens var. horizontalis i var. pyramidalis/, te ostali glavni elementi mediteranske vegetacije kao primorska šmrika/Juniperus oxycedrus/, somina/J. phoenicea/, tršlja /Pistacia lentiscus/, smrdljika/P. terebinthus/, mirta/Myrtum communis/ i dr.;manjim dijelom /164 ha/ Marjan izgrađuje degradirana šuma /makija/crnika/ornio- quercetum ilicis .../, garizi i kamenjare. Marjan je i nalazište tercijarne biljke dubrovačke zečine/Centaurea ragusina/;fauna Marjana je također zanimljiva, a osobito su brojno zastupane ptice. Poluotok Marjan uz svoje šumarsko, odnosno prirodoznanstveno značenje, te mnoge prirodoslovne i kulturno-historijske institucije, ima- kao prirodno i harmonično zaleđe grada Splita, s kojim je srastao u nedjeljivu geografsku cjelinu- veliku rekreativnu ulogu i turističku vrijednost; Marjan je osim toga i jedan od najpopularnijih vrhova u našoj zemlji, te značajan vidikovac. Poluotok Sustjepan zbog svojih kulturno-historijskih elemenata, te izvanredne slikovitosti predstavlja osobitu spomeničku i estetsku vrijednost.“

 

 

Imajmo ovo na uvijek na umu i sačuvajmo Marjan i za one koji tek dolaze!

Obljetnica Park-šume Marjan slikaObljetnica Park-šume Marjan slika
BIOLOŠKA ZAŠTITA I ODRŽAVANJE

Stručna služba obavlja poslove koji se odnose na biološku zaštitu, održavanje i očuvanje Park-šume.

EDUKACIJA I PROMOCIJA

Djelatnosti kojima se bavi ova služba uključuju rad na poučavanju o zaštićenm prirodnim vrijednostima Park-šume. 

PROTUPOŽARNA ZAŠTITA I NADZOR

U djelokrugu ove službe  obavljaju se stručni poslovi zaštite od požara, zaštite na radu i nadzora Park-šume.