Pinokio na izletu

 

Djeca iz vrtića Pinokio sa svojim odgajateljicama posjetila su Marjan. Upoznali su se sa Marjanskim bontonom i u poučnoj šetnji do najvišeg vrha upoznali sa biljnim vrstama koje rastu  na Marjanu i divili lijepim vidicima. Posjetili su  i zoološki vrt i rekli kako bi opet rado došli na izlet na Marjan.

 

Pinokio na izletu slikaPinokio na izletu slika
BIOLOŠKA ZAŠTITA I ODRŽAVANJE

Stručna služba obavlja poslove koji se odnose na biološku zaštitu, održavanje i očuvanje Park-šume.

EDUKACIJA I PROMOCIJA

Djelatnosti kojima se bavi ova služba uključuju rad na poučavanju o zaštićenm prirodnim vrijednostima Park-šume. 

PROTUPOŽARNA ZAŠTITA I NADZOR

U djelokrugu ove službe  obavljaju se stručni poslovi zaštite od požara, zaštite na radu i nadzora Park-šume.