Poziv zainteresiranim sjekačima

 

 

U susret formiranju savjetodavnog tijela „Povjerenstvo za Marjan“, pripremi za mogući dodatni angažman kvalificiranih i osposobljenih sjekača šume u borbi protiv potkornjaka, ravnatelj Park-šume Marjan danas je uputio dopise Hrvatskim šumama, Dalmatinskim šumama, Javnoj vatrogasnoj postrojbi te Hrvatskom zavodu za zapošljavanje i moguće zainteresiranim tvrtkama kojima želi utvrditi broj mogućih i zainteresiranih sjekača šume, te uvjete.

 

Pozivamo vas da se obratite Hrvatskom zavodu za zapošljavanje ili neobvezujuće Ponude dostavite Javnoj ustanovi za upravljanje park-šumom Marjan.

 

 

 

BIOLOŠKA ZAŠTITA I ODRŽAVANJE

Stručna služba obavlja poslove koji se odnose na biološku zaštitu, održavanje i očuvanje Park-šume.

EDUKACIJA I PROMOCIJA

Djelatnosti kojima se bavi ova služba uključuju rad na poučavanju o zaštićenm prirodnim vrijednostima Park-šume. 

PROTUPOŽARNA ZAŠTITA I NADZOR

U djelokrugu ove službe  obavljaju se stručni poslovi zaštite od požara, zaštite na radu i nadzora Park-šume.