Primorska vazdazelena šuma

PRIMORSKA VAZDAZELENA ŠUMA

U skladu s programom Primorska vazdazelena šuma namjenjenom šestim razredima osnovnih škola, a izrađenom prema kurikulumu Prirode i društva, učenici OŠ Mejaši, posjetili su Park-šumu Marjan.

 

Poučna šetnja odvijala se na relaciji Prva vidilica, Botićevo šetalište, Crkva Sv. Nikole te Marangunicevim šetalištem prema Sedlu, gdje se u šumskoj učionici - Marjanu - moglo uživati i u sunčanom danu.

 

Pozivamo i ostale zainteresirane "šestaše" i njihove profesore da nam se obrate i posjete Marjan.

Primorska vazdazelena šuma slikaPrimorska vazdazelena šuma slikaPrimorska vazdazelena šuma slika
BIOLOŠKA ZAŠTITA I ODRŽAVANJE

Stručna služba obavlja poslove koji se odnose na biološku zaštitu, održavanje i očuvanje Park-šume.

EDUKACIJA I PROMOCIJA

Djelatnosti kojima se bavi ova služba uključuju rad na poučavanju o zaštićenm prirodnim vrijednostima Park-šume. 

PROTUPOŽARNA ZAŠTITA I NADZOR

U djelokrugu ove službe  obavljaju se stručni poslovi zaštite od požara, zaštite na radu i nadzora Park-šume.