Putokaz

 

 

Na dno Botićevih skala je ponovo postavljen putokaz prema Park-šumi Marjan.

S Rive za nekoliko minuta do Prve vidilice pa dalje u šetnju Marjanom.

Putokaz slikaPutokaz slikaPutokaz slikaPutokaz slika
BIOLOŠKA ZAŠTITA I ODRŽAVANJE

Stručna služba obavlja poslove koji se odnose na biološku zaštitu, održavanje i očuvanje Park-šume.

EDUKACIJA I PROMOCIJA

Djelatnosti kojima se bavi ova služba uključuju rad na poučavanju o zaštićenm prirodnim vrijednostima Park-šume. 

PROTUPOŽARNA ZAŠTITA I NADZOR

U djelokrugu ove službe  obavljaju se stručni poslovi zaštite od požara, zaštite na radu i nadzora Park-šume.