Radionice s dionicima

S Radionice s dionicima, održane 12. i 13. siječnja 2016. u GKMM, prenosimo materijale prezentirane u okviru izrade Studije održivog razvoja - Izrada Plana upravljanja.
Na radionicama su sudjelovali predstavnici javnih institucija te udruga Grada Splita.

 

Studija održivog razvoja Park-šume Marjan - Izrada plana upravljanja

Ciljevi i mjere

BIOLOŠKA ZAŠTITA I ODRŽAVANJE

Stručna služba obavlja poslove koji se odnose na biološku zaštitu, održavanje i očuvanje Park-šume.

EDUKACIJA I PROMOCIJA

Djelatnosti kojima se bavi ova služba uključuju rad na poučavanju o zaštićenm prirodnim vrijednostima Park-šume. 

PROTUPOŽARNA ZAŠTITA I NADZOR

U djelokrugu ove službe  obavljaju se stručni poslovi zaštite od požara, zaštite na radu i nadzora Park-šume.