Slavuj na Marjanu


Mališani iz dječjeg vrtića Slavuj stigli su u posjet Park-šumi Marjan.Upoznali su se sa Marjanskim bontonom i  uživali  u razgledanju  proljetnog  cvijeća.                  

 

Slavuj na Marjanu slika
BIOLOŠKA ZAŠTITA I ODRŽAVANJE

Stručna služba obavlja poslove koji se odnose na biološku zaštitu, održavanje i očuvanje Park-šume.

EDUKACIJA I PROMOCIJA

Djelatnosti kojima se bavi ova služba uključuju rad na poučavanju o zaštićenm prirodnim vrijednostima Park-šume. 

PROTUPOŽARNA ZAŠTITA I NADZOR

U djelokrugu ove službe  obavljaju se stručni poslovi zaštite od požara, zaštite na radu i nadzora Park-šume.