što se događa sa šumom na Marjanu?

Što se događa sa šumom na Marjanu?

 

Budući se Park-šuma Marjan nalazi u rizičnom području za širenje invazivne borove nematode, svjesni opasnosti kojoj su šumski ekosustavi izloženi od strane mnogobrojnih invazivnih štetnih vrsta organizama, još početkom 2016. odlučili smo se za suradnju sa Hrvatskim šumarskim institutom na temu monitoringa štetnika u Park-šumi Marjan.

 

U tu svrhu, na područje park-šume postavljene su dvije feromonske klopke radi utvrđivanja prisutnosti strizibuba kao vektora borove nematode. Od pojave prvih simptoma sušenja stabala alepskog bora krajem kolovoza, još aktivnije radimo na utvrđivanju točnog uzročnika navedenog problema.

 

Zajedno s pojavom prve veće grupe suhih stabala, Javna ustanova se početkom rujna obratila Hrvatskom šumarskom institutu kako bi se laboratorijskom analizom utvrdila eventualna prisutnost štetnog organizma - borove nematode.

 

Laboratorijska analiza koja traje nekoliko tjedana pokazala je kako su svi uzeti uzorci negativni na prisutnost borove nematode. Ipak, kako bi se uklonila i najmanja sumnja u prisutnost ovog, za borove izrazito štetnog organizma, te saznao konačni uzročnik sušenja, u planu je još jedno uzimanje uzoraka sa odumrlih borova te njihova daljnja laboratorijska analiza.

 

 

 

 

 

BIOLOŠKA ZAŠTITA I ODRŽAVANJE

Stručna služba obavlja poslove koji se odnose na biološku zaštitu, održavanje i očuvanje Park-šume.

EDUKACIJA I PROMOCIJA

Djelatnosti kojima se bavi ova služba uključuju rad na poučavanju o zaštićenm prirodnim vrijednostima Park-šume. 

PROTUPOŽARNA ZAŠTITA I NADZOR

U djelokrugu ove službe  obavljaju se stručni poslovi zaštite od požara, zaštite na radu i nadzora Park-šume.