Sustav spaljivanja organskog otpada u park-šumi Marjan

Sukladno Zakonu o zaštiti od požara i Zakonu o zaštiti prirode u park-šumi Marjan zabranjeno je loženje vatre i upotreba otvorenog plamena tijekom cijele godine bez dozvole JVP Grada Splita i Javne ustanove.

 

Ovakav režim primjenjuje se dugi niz godina te možemo konstatirati kako unutar granica zaštićenog područja do sada nije bilo većih problema oko spaljivanja korova, suhih grana i sl.

Međutim, tijekom vremena od strane Javne ustanove prepoznat je problem sa kojim se sučavaju vlasnici zemljišta na Marjanu kada nemaju način da se riješe viška organskog otpada pod kojim prvenstveno podrazumijevamo grane prilikom rezidbe voćki.

Kako bi riješili ovaj problem na zadovoljstvo građana, a istovremeno poštujući propise i nastojeći zaštiti ovo iznimno vrijedno prirodno područje od devastacije požarom, Javna ustanova u suradnji sa Javnom vatrogasnom postrojbom Grada Splita osmislila je sustav spaljivanja organskog otpada u park-šumi Marjan.

 

Građani koji žele spaljivati organski otpad, a zemljište se nalazi na Marjanu, mogu se obratiti djelatnicima Javne ustanove na 384-097.

Po zaprimljenom pozivu djelatnici službe zaštite od požara će se dogovoriti o izlasku na teren prilikom kojega će utvrditi da li površina planirana za spaljivanje ispunjava sigurnosne uvjete te uputiti stranku u daljnji postupak dogovoren sa JVP Grada Splita.

Ako ne postoji mogućnost sigurnog spaljivanja Javna ustanova će sa vlasnikom dogovoriti naćin odvoženja otpada koje će se od 15.04.2017. vršiti svake srijede. U tom slučaju građani će snositi samo troškove odlaganja otpada.

 

 

 

BIOLOŠKA ZAŠTITA I ODRŽAVANJE

Stručna služba obavlja poslove koji se odnose na biološku zaštitu, održavanje i očuvanje Park-šume.

EDUKACIJA I PROMOCIJA

Djelatnosti kojima se bavi ova služba uključuju rad na poučavanju o zaštićenm prirodnim vrijednostima Park-šume. 

PROTUPOŽARNA ZAŠTITA I NADZOR

U djelokrugu ove službe  obavljaju se stručni poslovi zaštite od požara, zaštite na radu i nadzora Park-šume.