Svjetski dan zaštite okoliša


Svjetski dan zaštite okoliša obilježava se 5 lipnja.
Ujedinjeni narodi na konferenciji u Stockholmu 1972. usvojili su Program zaštite okoliša(UNEP) kojem je cilj podizanje svijesti građana o važnosti zaštite okoliša i poticanje promjena u  zemljama koje svojim djelovanjem negativno utječu na okoliš.


Ove godine tema je „zelena ekonomija“, odnosno industrije i gospodarstva koja pridonose čišćem okolišu i održivom razvoju.
Održivi razvoj i plansko korištenje dobara je ono čemu bismo svi trebali težiti, a promjene možemo potaknuti vlastitim primjerom.

 

BIOLOŠKA ZAŠTITA I ODRŽAVANJE

Stručna služba obavlja poslove koji se odnose na biološku zaštitu, održavanje i očuvanje Park-šume.

EDUKACIJA I PROMOCIJA

Djelatnosti kojima se bavi ova služba uključuju rad na poučavanju o zaštićenm prirodnim vrijednostima Park-šume. 

PROTUPOŽARNA ZAŠTITA I NADZOR

U djelokrugu ove službe  obavljaju se stručni poslovi zaštite od požara, zaštite na radu i nadzora Park-šume.