Tjedan botaničkih vrtova i arboretuma


U  Tjednu botaničkih vrtova i arboretuma Hrvatske drugi put sudjeluje i PMF Sveučilišta u Splitu. Otvaranje Tjedna u Splitu je u 10 h u utorak na lokaciji Botaničkog vrta na Marjanu, a potrajat će do 19. svibnja.


 

BIOLOŠKA ZAŠTITA I ODRŽAVANJE

Stručna služba obavlja poslove koji se odnose na biološku zaštitu, održavanje i očuvanje Park-šume.

EDUKACIJA I PROMOCIJA

Djelatnosti kojima se bavi ova služba uključuju rad na poučavanju o zaštićenm prirodnim vrijednostima Park-šume. 

PROTUPOŽARNA ZAŠTITA I NADZOR

U djelokrugu ove službe  obavljaju se stručni poslovi zaštite od požara, zaštite na radu i nadzora Park-šume.