Torcida na Marjanu

Torcida na Marjanu

 

Na poziv JU PŠ Marjan, nakon organizirane akcije čišćenja s Hrvatskom ratnom mornaricom krajem siječnja 2017., ovaj vikend održat će se radna akcija Kluba navijača Torcida.

 

Pozivu za pomoć u izvlačenju deblovine i granjevine na lokaciji Prva voda u Park-šumi Marjan odazvalo se 30-ak pripadnika Torcide.

 

 

Radna akcija počinje u subotu, 18. 03.2017. u 9.30 sati okupljanjem na Spinutskim vratima.

 

 

 

Torcida na Marjanu slika
BIOLOŠKA ZAŠTITA I ODRŽAVANJE

Stručna služba obavlja poslove koji se odnose na biološku zaštitu, održavanje i očuvanje Park-šume.

EDUKACIJA I PROMOCIJA

Djelatnosti kojima se bavi ova služba uključuju rad na poučavanju o zaštićenm prirodnim vrijednostima Park-šume. 

PROTUPOŽARNA ZAŠTITA I NADZOR

U djelokrugu ove službe  obavljaju se stručni poslovi zaštite od požara, zaštite na radu i nadzora Park-šume.