Uklonjen otpad

Po prijavi građana izvršeno je čišćenje površine od neodgovorno odloženog otpada.

Građani otpad bacajte u kante koje su za to namijenjene.

Svaki posjetitelj je osobno odgovoran za čistoću i urednost na Marjanu.

Uklonjen otpad slikaUklonjen otpad slikaUklonjen otpad slikaUklonjen otpad slika
BIOLOŠKA ZAŠTITA I ODRŽAVANJE

Stručna služba obavlja poslove koji se odnose na biološku zaštitu, održavanje i očuvanje Park-šume.

EDUKACIJA I PROMOCIJA

Djelatnosti kojima se bavi ova služba uključuju rad na poučavanju o zaštićenm prirodnim vrijednostima Park-šume. 

PROTUPOŽARNA ZAŠTITA I NADZOR

U djelokrugu ove službe  obavljaju se stručni poslovi zaštite od požara, zaštite na radu i nadzora Park-šume.