Uklonjena opasna stabla na Židovskom groblju


Javna ustanova je u dogovoru sa Židovskom zajednicom Split, uz pomoć članova speleološkog društva „Špiljar“, izvršila akciju uklanjanja opasnih stabala na Židovskom groblju. Stabla koja su uklonjena  sanitarnom sječom bila su sasušena i postojala je mogućnost da pri padu oštete nadgrobne spomenike. Primjenjena je tzv. „alpinistička tehnika“ – sječa stabla od vrha prema dnu pri čemu najprije uklanjaju grane, a zatim deblo  kako odsječeni  dijelovi ne bi oštetili grobove. Djelatnici Javne ustanove  prikupili su i uklonili odsječenu drvnu građu. Javna ustanova u sklopu redovnog održavanja barem tri puta godišnje obavlja košnju, a po potrebi u slučaju vjetroloma i vjetroizvale i sječu.
 

BIOLOŠKA ZAŠTITA I ODRŽAVANJE

Stručna služba obavlja poslove koji se odnose na biološku zaštitu, održavanje i očuvanje Park-šume.

EDUKACIJA I PROMOCIJA

Djelatnosti kojima se bavi ova služba uključuju rad na poučavanju o zaštićenm prirodnim vrijednostima Park-šume. 

PROTUPOŽARNA ZAŠTITA I NADZOR

U djelokrugu ove službe  obavljaju se stručni poslovi zaštite od požara, zaštite na radu i nadzora Park-šume.