Vandalizam

Teški betonski koš namjerno je bačen u more na plaži za invalide u Park-šumi Marjan.

Stručna služba pristupit će sanaciji što skorije.

Ujedno se nadamo i da će se naši posjetitelji ubuduće suzdržati od ovakvih besmislenih aktivnosti i uništavanja.

 

BIOLOŠKA ZAŠTITA I ODRŽAVANJE

Stručna služba obavlja poslove koji se odnose na biološku zaštitu, održavanje i očuvanje Park-šume.

EDUKACIJA I PROMOCIJA

Djelatnosti kojima se bavi ova služba uključuju rad na poučavanju o zaštićenm prirodnim vrijednostima Park-šume. 

PROTUPOŽARNA ZAŠTITA I NADZOR

U djelokrugu ove službe  obavljaju se stručni poslovi zaštite od požara, zaštite na radu i nadzora Park-šume.